MOLDOVA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI TADİLATI PROJESİ

KREDİ VE YURTLAR KURUMU
HİZMET BİNASI İNŞAATI

T.C. BAŞBAKANLIK TİKA KIRGIZİSTAN
OKUL İNŞAATI